Дизайн на ключова визия
• Пролетен базар на книгата •
НДК • София 2019

• цялостен брандинг
и интернет реклама на събитие •
• печат на брошури и рекламни материали •
• информационни табла • пано за сцена •
• печат върху винил и пвц фолио •

Дизайн на ключова визия
• Пролетен базар на книгата •
на открито пред НДК • София 2018

• цялостен брандинг
и интернет реклама на събитие •
• печат на брошури и рекламни материали •
• информационни табла • пано за сцена •
• печат върху винилна мрежа и пвц фолио •

Дизайн на ключова визия
• Пролетен базар на книгата •
НДК • София 2016

• цялостен брандинг
и интернет реклама на събитие •
• печат на брошури и рекламни материали •
• информационни табла • пано за сцена •
• печат върху винил и пвц фолио •

Дизайн на ключова визия
• Алея на книгата •
София 2017

• цялостен брандинг
и интернет реклама на събитие •
• печат на брошури и рекламни материали •
• информационни табла • пано за сцена •
• печат върху винил и пвц фолио •

Дизайн на ключова визия
• Алея на книгата •
София 2019 – 2020

• цялостен брандинг
и интернет реклама на събитие •
• печат на брошури и рекламни материали •
• информационни табла • пано за сцена •
• печат върху винил и пвц фолио •

Дизайн на ключова визия
• Написаното остава.
Пиши правилно! •
ежегодно събитие на ИБЕ към БАН

• цялостен брандинг на събитие •
• печат на тениски и рекламни материали •
• информационни табла •
• печат върху винил и пвц фолио •

Дизайн и цялостна концепция
за изложба • Българските азбуки •
ИБЕ към БАН

• печат върху пвц фолио •

Дизайн и цялостна концепция
за изложба • Българските азбуки •
ИБЕ към БАН

• печат върху пвц фолио •

Дизайн и цялостна концепция
за хибридно събитие
• Български бифуркационен курс • 2021

• цялостен брандинг и интернет реклама •
• печат и рекламни материали •

Дизайн и цялостна концепция
за събитие
• 24 конгрес по ехокардиография • Албена 2018

• цялостен брандинг и интернет реклама •
• печат на брошури и рекламни материали •
• информационни табла •
• печат върху винил и пвц фолио •

Дизайн и цялостна концепция
за събитие
• 8 конгрес по интервенционална кардиология • Пловдив 2018

• цялостен брандинг и интернет реклама •
• печат на брошури и рекламни материали •
• информационни табла •
• печат върху винил и пвц фолио •

Дизайн и цялостна концепция
за събитие
• Световно първенство по бокс
за младежи •
Арена Армеец, София 2014

• цялостен брандинг •
• предпечат и печат на каталог •
• рекламни материали и сувенири •
• рекламни табла и пана •
• печат върху винил и пвц фолио •
• изработка на национални знамена •

Дизайн и цялостна концепция
за събитие
• Световно първенство по бокс
за младежи •
Арена Армеец, София 2014

• цялостен брандинг •
• предпечат и печат на каталог •
• рекламни материали и сувенири •
• рекламни табла и пана •
• печат върху винил и пвц фолио •
• изработка на национални знамена •

Дизайн и цялостна концепция
за събитие
• Световно първенство по бокс
за младежи •
Арена Армеец, София 2014

• цялостен брандинг •
• предпечат и печат на каталог •
• рекламни материали и сувенири •
• рекламни табла и пана •
• печат върху винил и пвц фолио •
• изработка на национални знамена •