Дизайн и изработка на уеб сайт
за събитие
• Български бифуркационен курс • 2021

www.bbccardio.com

Дизайн и изработка на уеб сайт
• Дентална клиника Би Дент •

www.b-dent.com

Дизайн и изработка на уеб сайт
за събитие
• Курс по коронарна физиология •

www.corphysbg.com

Дизайн на уеб сайт
• Ел стомана •

www.elstomana.com

Дизайн на уеб сайт
• Активната сигурност • Лев инс •

www.aktivnasigurnost.org

Дизайн на уеб сайт
• Институт за български език • БАН

www.ibl.bas.bg

Дизайн на уеб сайт
• Daniela Hair • Miami •
фризьорски салон

www.hairsalondaniela.com

Дизайн на уеб сайт
• Конгреси и събития •
професионален конгресен организатор

www.cmebg.com

Дизайн и изработка на уеб сайт
• Да Транс •
управление на опасни отпадъци

www.datrans.bg

Дизайн и изработка на уеб сайт
• Фондация по неинвазивна
образна диагностика •

www.fcibg.com

Дизайн на уеб сайт
• Лев инс •

Дизайн и изработка на уеб сайт
• мебели Ги Макс •

Дизайн и изработка на уеб магазин
• Грийн уърлд България •
хранителни добавки

Дизайн на уеб сайт
• АлтоМакс •
автосервиз

Дизайн на уеб сайт
• СмаркеТинк •
дигитална агенция

Дизайн на уеб сайт
• Некст консулт •
консултантска фирма

Дизайн на уеб сайт за събитие
• Световно първенство по бокс
за младежи • София 2014

Дизайн на уеб сайт
• Българска минно-геоложка камара •

Дизайн и изработка
на новинарски сайт
• Студия Трансмедия •

Проект за дизайн на уеб магазин
• Пауър енд бюти •
продукти за културисти

Проект за дизайн на уеб сайт
за събитие
• Форс Виналия • София 2015